12. a 13. září proběhlo 1. kolo nového turnaje – Přebor jednotlivců, který je cíleně „ušitý“ pro hráče hrající pouze okresní a krajské dlouhodobé soutěže družstev. Přebor je rozdělený na dvě části, na část domažlickou a část plzeňskou. V každé části jsou plánovány čtyři utkání na čtyřech místních různých kuželnách. Z těchto čtyř utkání postoupí 6 nejlepších hráčů do 2. kola. Utkání 2. kola se odehrají nejpozději do konce tohoto roku (termín bude včas oznámen) na dalších dvou kuželnách na kterých se v 1. kole nehrálo. Ze 2. kola postoupí opět 6 + 6 nejlepších hráčů do 3. kola (okresní finále) hraného opět na další „nepoužité“ kuželně. A z tohoto 3. kola postupuje opět 6 nejlepších hráčů do závěrečného 4. kola – superfinále, kde se o první místo utkají hráči obou částí – domažlické a plzeňské. O první kolo byl větší zájem v domažlické části než v té plzeňské. V domažlické části odehrálo všechna čtyři utkání celkem 39 hráčů. V plzeňské části se odehrály pouze dvě utkání a zájem o Pohár mělo 23 hráčů, kteří postoupili do 2. kola.

výsledky 1. kola

nasazení do 2. kola