Děkuji všem jednotám za zaslání výsledků oddílových přeborů.

Jménem VV OKS Domažlice Vám všem přeji hodně štěstí, pohody, zdraví a mnoho sportovních úspěchů v Novém roce 2014.

Za VV OKS
Praštil Václav